wykonanie izolacji i hydroizolacji

604 275 363

 Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane  

zadzwoń teraz

Izolacje Herma
wykonawca hydroizolacji i izolacji

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności

Hydroizolacja dachu, ścian, muru, fundamentów

® Wszelkie prawa zastrzeżone

hydroizolacje
montaż membrany firma, wykonanie iniekcji, izolacji i hydroizolacji
Bielsko-Biała, Katowice, Tychy, Pszczyna, Gliwice, Rybnik, Żory, Wisła, Ustroń, Cieszyn, Żywiec, śląskie, Częstochowa, Kraków, małopolskie

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

Wstęp

Za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w sposób przewidziany w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, odpowiada Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Marek Herma z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zdrowa 2, będąc ich Administratorem, zwanym dalej PBR.
 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Proces przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkich działania, które PBR bezpośrednio lub pośrednio (poprzez współpracujące podmioty tzw. strona trzecia) czyni w zakresie danych osobowych. Czynnościami takimi są zarówno ich zbieranie, rejestrowanie bądź katalogowanie, a także przechowywanie. Tym samym dane osobowe mogą odnosić się do Pan/Pani jako użytkownika naszej strony internetowej, w sposób bezpośredni lub pośredni jako osoby fizycznej i obejmować mogą: nazwisko i imię, miejsce pracy, adres zameldowania bądź korespondencji, adres inwestycji (w zakresie ewentualnego zapytania), nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP.
 

Nie oczekujemy, ani też nie wymagamy podawania danych z wyjątkiem tych koniecznych do kontaktu, do realizacji ewentualnej współpracy, to jest zakresu danych znajdujących się w formularzu kontaktowym na stronach izolacje-herma.pl obejmującym: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz wiadomości o treści zredagowanej przez Pana/Panią według własnego uznania. Te dane oraz ewentualne kolejne, które mogą być ujawnione na każdym etapie kontaktu z naszą firmą wykorzystywane są tylko i wyłącznie do odpowiedzi na Pana/Pani zapytania oraz w przypadku zaakceptowania naszej oferty służą poprawnemu przeprowadzeniu jej realizacji bądź nawiązaniu współpracy. Zatem przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazano, w celach: odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, wykonania usługi, nawiązania współpracy z innymi podmiotami, osobami trzecimi lub ewentualnie w zakresie ich zatrudnienia.
 

Przekazanie do PBR informacji z danymi osobowymi poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach izolacje-herma.pl lub poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej lub innych komunikatorów bądź poprzez pocztę tradycyjną lub doręczenie ich osobiście stanowi dobrowolną Pana/Pani zgodę na ich przetwarzanie poprzez ich udostępnienie w sposobach i/lub celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.  


 

Podstawa - nota prawna

Jakiekolwiek dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tylko i wyłącznie zgodnie z prawem, w sposób taki, aby w żadnym wypadku nie doszło do naruszenia praw tej osoby, której dane dotyczą.

Do przetwarzania danych osobowych może dochodzić jeśli następuje co najmniej jedna z podanych podstaw prawnych:  

  • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w co najmniej w jednym określonym celu lub wyraziła taką zgodę poprzez dokonanie czynności (np. decyzja o wysłaniu wiadomości poprzez formularz kontaktowy stanowi przykład takiej zgody),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej.


 

Okres przechowywania i bezpieczeństwo danych

Zgodnie z powyższym, dane które zbieramy są usuwane gdy cele przetwarzania ustały.

Dane kandydata do pracy są usuwane po zakończonej rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych rekrutacjach. Okres ten nie przekracza jednego roku.

W przypadku danych związanych z dokumentacją księgową/rozrachunkową lub dokumentacją pracowniczą okres przechowywania danych jest uzależniony od innych przepisów.

Administrator chroni dane osobowe stosując dostępne zabezpieczenia, ograniczając ryzyko nieautoryzowanego dostępu, ich zmiany czy ich rozpowszechnienia.


 

Ujawnienie danych osobowych

Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim o ile związane jest to z prowadzoną działalnością (ZUS i inni ubezpieczyciele, Urząd Skarbowy, biuro rachunkowe, firmy i osoby współpracujące) oraz organom publicznym jeśli dotyczy to postępowań przezeń prowadzonych, w zakresie ograniczonym do minimum lub w ogóle jeśli ich podanie nie jest ani niezbędne ani wymagalne.


 

Podsumowanie

Niniejsza polityka prywatności nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), która reguluje zasady przetwarzanie danych osobowych, w tym w ramach korzystania z usług internetowych. Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 roku na obszarze UE/EOG.

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych ma Pan/Pani prawo: zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych w dowolnym momencie lub aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe, zażądać aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone lub wnieść o poprawienie błędnych danych osobowych oraz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub wycofać zgodę na określone ich przetwarzanie.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, informacji zawartych w polityce prywatności bądź innych zagadnień związanych z Państwa danymi, w tym w obrębie korzystania ze swoich praw proszę kontaktować się z nami na adres biuro@izolacje-herma.pl

 

Pliki cookies - informacja uzupełniająca

Na stronie izolacje-herma.pl znajdują się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). To dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony www i przeznaczone są do korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają m.in. tworzenia statystyk lub dostosowanie treści do potrzeb użytkowników. Wykorzystywane są również w działaniach reklamowych, marketingowych.

Każdy użytkownik serwisu, w każdym czasie, może dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies. Dokładne dane o możliwościach oraz sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika (Pana/Pani) przeglądarki internetowej.

Korzystanie ze strony izolacje-herma.pl wiąże się z akceptacją zamieszczenia plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika witryny internetowej.